ประกาศรับสัมครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ประกาศรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง https://drive.google.com/open?id=1RGTXY0Bp1lDNlmsHM0iVkfsj5Qm-QdGn

 

วันที่ประกาศข่าว : 2018-10-03

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-10-03

จำนวนการเข้าชม : 444