งานออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ โรงเรียนบ้านกาจับ หมู่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล

อำเภอตระการพืชผล 
เรียนผู้บังคับบัญชา 
วันที่ 3 มกราคม 63 นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ร่วมต้อนรับนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนพ.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในงานออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ โรงเรียนบ้านกาจับ หมู่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล โดยตรวจเยี่ยมบริการตรวจโรค ส่งต่อ ทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

วันที่ประกาศข่าว : 2020-01-06

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-01-06

จำนวนการเข้าชม : 1046