รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยฝ้าย ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบนี้ คลิก

วันที่ประกาศข่าว : 2021-06-25

ปรับปรุงล่าสุด : 2021-06-25

จำนวนการเข้าชม : 555