ประกาศรับสัมครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ , นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลประกาศรับสัมครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ , นักวิชาการสาธารณสุข  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1soLWNbALeFiMVSbhqeQ8GKHbyZPf3Bpg/view?usp=sharing

วันที่ประกาศข่าว : 2018-02-04

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-02-04

จำนวนการเข้าชม : 514