กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 20 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
1 วันที่​ 23 เมษายน 2563 จุดคัดกรองโรค COVID 19 สถานที่แยกนาไฮ - กุดข้าวปุ้นแยกนาไฮ - กุดข้าวปุ้น 2020-04-23
2 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเกษม (รพ.สต.คำสมิง)รพ.สต.คำสมิง2018-08-31
312 พฤษภาคม 2563 รพ.สต.เวียง ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเวียง ผู้นำชุมชน อสม.จิตอาสา หมู่  บ้านเวียง ตำบลกระเดียน  ลงพื้นที่รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกรพ.สต.เวียง2020-05-12
424 กันยายน​ 2563 เวลา 09:00-12.00 น. ​รพ.สต.เวียง ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้านรพ.สต.เวียง2020-04-24
524 เมษายน 2563 รพ.สต.กุง ได้รับมอบวัสดุทางการแพทย์ จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคCOVID-19รพ.สต.กุง2020-04-24
624 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. รพ.สต.กุดยาลวน นำโดย นางหนูเล็ก ลาวชัย ผอ.รพ.สต.กุดยาลวน จนท.รพ.สต, ผู้นำชุมชน  อสม. ร่วมจัดกิจกรรม Big​ cleaning​ Dayตำบลกุดยาลวน2020-04-24
724 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. รพ.สต.กุดยาลวน นำโดย นางหนูเล็ก ลาวชัย ผอ.รพ.สต.กุดยาลวน จนท.รพ.สต, ผู้นำชุมชน  อสม. ร่วมจัดกิจกรรม Big​ cleaning​ Dayตำบลกุดยาลวน2020-04-24
824 เมษายน 2563 เวลา 09.30น. รพ.สต.คำแคนน้อย นำโดย นายสุวิทย์  ทองจำรัส ผอ.รพ.สต.คำแคนน้อย จนท.รพ.สต ผู้นำชุมชน  อสม. ร่วมกับทีม CDCU รพ.สต.คำแคนน้อย จัดกิจกรรม Big cleaning Dayในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้านรพ.สต.คำแคนน้อย2020-04-24
924 เมษายน 2563 เวลา 09.30น.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกุงได้รับการสนับสนุน การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุงเพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนกุงรพ.สต.โนนกุง2020-04-24
1024 เมษายน 2563 เวลา 10.00น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.นาสะไม ได้ออกตรวจสอบเหตุรำคาญ ณ โรงงานผลิตและจำหน่วยวัสดุอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซี (ทำมือ)โรงงานผลิตและจำหน่วยวัสดุอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซี (ทำมือ)2020-04-24
1124 เมษายน 2563 เวลา 10.00น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.นาสะไม ได้ออกตรวจสอบเหตุรำคาญ ณ โรงงานผลิตและจำหน่วยวัสดุอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซี (ทำมือ) (ภาพเพิ่มเติม)โรงงานผลิตและจำหน่วยวัสดุอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซี (ทำมือ)2020-04-24
1224เมษายน 2563 นางบานเย็น จันทร์ชนะ ผอ.รพ.สต.เซเป็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน​ และอสม.จัดกิจกรรม Big​ cleaning​ Day​ ​ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพร้อมแจกทรายอะเบทตำบลเซเป็ด2020-04-24
13Kick Off การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 อำเภอตระการพืชผล และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด -19 ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคหอประชุมโรงพยาบาลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล2021-06-07
14 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นำโดยท่านนายอำเภอตระการพืชผล ผอ.รพ.สต.เกษมและผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรในตำบลเกษมร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสวนสาธารณบ้านเกษม2020-05-12
15 วันที่ 19 ธันวาคม 2563 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานส่งมอบบัตรเลือกตั้งหอประชุมอำเภอตระการพืชผล2020-12-19
16 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ตรวจร้านค้าและมอบป้ายร้านค้าที่ผ่านการตรวจประเมินอำเภอตระการพืชผล2020-12-21
17กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล บ้านเอ็นอ้า ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล 2019-09-21
18การจัดอบรมโครงการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดในชุมชน​ รพ.สต.กระเดียน 2019-09-13
19การจัดอบรมโครงการ​ การป้องกันอุบัติเหตุในครัวเรือนห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า​ อ.ตระการพืชผล 2019-09-12
20การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561หอประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล2018-01-16