กิจกรรม

แสดง 21 ถึง 40 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
21การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล2018-02-16
22การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านคำสมิง หมู่ที่ 11 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผลโรงเรียนบ้านคำสมิง หมู่ที่ 11 ตำบลเกษม 2019-01-03
23การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดหมู่ 6 บ้านโนนบก ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี2018-07-11
24การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ ในวันที่ 11 มิถุนายน​ 2564ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2021-06-11
25การประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2561หอประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล2018-04-30
26การออกเยี่ยมให้กำลังใจและให้สุขศึกษากรณีผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและต้อง Home Quarantine อำเภอตระการพืชผลอำเภอตระการพืชผล 2020-04-04
27กิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน ลอกคลองระบายในหมู่บ้าน รพ.สต.โพนเมืองรพ.สต.โพนเมือง2018-09-05
28กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ณ โรงเรียนบ้านแหลไหล่ หมู่ 6 ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี2018-01-25
29กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ ฟื้นฟู และพัฒนาสาธารณประโยชน์สิ่งแวดล้อมทำความสะอาดหลังเหตุอุทกภัย ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล 2019-09-20
30กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุรพ.สต.ตระการ2018-09-28
31ขอขอบคุณ ท่านรัฐกิตต์ ผาลีพัฒน์ สส.อุบลราชธานี เขต5 ที่มาให้กำลังใจและมอบแอลกอฮอล์ล้างมือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2020-04-28
32คุณไชยันต์ กวีนัทธยานนท์ และสมาชิกกลุ่มตระการ 2000 บริจาคแอลกอฮอล์ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล 2020-03-27
33งานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ภายใต้แนวคิด “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 แห่งการพัฒนา"และงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี2018-07-19
34งานออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ โรงเรียนบ้านกาจับ หมู่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล งานออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ โรงเรียนบ้านกาจับ หมู่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผลโรงเรียนบ้านกาจับ หมู่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล2020-01-03
35จัดกิจกรรม “ หมอชวนปั่น ปันบุญ ” อ.ตระการพืชผล2018-02-16
36จุดคัดกรองโรค COVID 19 สถานที่แยกนาไฮ - กุดข้าวปุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2563แยกนาไฮ - กุดข้าวปุ้น 2020-04-23
37ชมรมกู้ชีพอำเภอกันทรลักษ์ร่วมกับงานห้องฉุกเฉินรพ.กันทรลักษ์ลงพื้นที่บ้านท่าบ่อแบงบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอตระการพืชผล บ้านท่าบ่อแบง อำเภอตระการพืชผล 2019-09-18
38ชมรมผู้สูงอายุร่วมกับกองทุน LTC ตำบลกระเดียน ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตรับผิดชอบ ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล2020-04-10
39ชมรมรักษ์สุขภาพตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรมออกกำลังกายต่อเนื่องในชุมชนรพ.สต.บ้านแดง2018-10-03
40ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรังและการป้องกันการเกิดโรครพ.สต.เซเป็ด2018-10-04