กิจกรรม

แสดง 41 ถึง 60 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
41โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็นนักบริบาลชุมชน ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผลรพ.สต.ใหม่เจริญ2018-09-06
42ติดตามการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเกษม ม.1,8,9 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี บ้านเกษม ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี2018-09-06
43โครงการพัฒนาศักยภาพ ยุวอสม. ในโรงเรียนเครือข่ายตำบลกระเดียน รร.บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)2018-09-07
44โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2561 ศาลากลางบ้านเอ็นอ้า ม.2 ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี2018-09-10
45โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อประชาชนสุขภาพดี รพ.สต.คอนสายรพ.สต.คอนสาย2018-09-10
46โครงการเยี่ยมบ้าน ให้บริการเชิงรุก โดยทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2018-10-03
47ิจิตอาสาและ อสม. ช่วยกันทำความสะอาด รพ.สต.รพ.สต.ตากแดด2018-09-28
48กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุรพ.สต.ตระการ2018-09-28
49โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงานเชิงรุกรพ.สต.ถ้ำแข้2018-09-28
50ให้บริการฉีดวัคซีน และตรวจสุขภาพฟันนักเรียนรพ.สต.ตระการ2018-10-03
51ชมรมรักษ์สุขภาพตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรมออกกำลังกายต่อเนื่องในชุมชนรพ.สต.บ้านแดง2018-10-03
52ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรังและการป้องกันการเกิดโรครพ.สต.เซเป็ด2018-10-04
53โครงการโรงเรียนผู้สูงตำบลตระการรพ.สต.โพนเมือง2018-10-05
54โครงการประชุมวิชาการประจำเดือนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2018-10-11
55สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ร่วมออกกำลังกาย (kick off) เพื่อชีวิตที่ดี ชีวีสดใสสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2018-10-17
56นายอำเภอชวนสร้างสุขภาพ กิจกรรมอุ่นไอรัก ครั้งที่ 1 ลานหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล2018-11-26
57“ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” โรงเรียนบ้านโพนเมือง ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล2018-12-24
58ีพิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขามเปี้ย ปีงบประมาณ 2561ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเปี้ย2019-01-24
59ประชุมเตรียมงานย้อนรอยนกหัสดีลิงค์เมืองเกษมสีมาณ วัดเกษมสีมา ตำบลเกษม2019-01-23
60โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านแอมเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกจาน 2019-01-17