กิจกรรม

แสดง 41 ถึง 60 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
41ติดตามการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกระเดียน ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผลบ้านกระเดียน ม.1 ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล2018-09-06
42ติดตามการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเกษม ม.1,8,9 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี บ้านเกษม ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี2018-09-06
43ทีม MCATT เครือข่ายสุขภาพจิตโรงพยาบาลตระการพืชผลร่วมกับรพ.สต.สะพือได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ สอบสวน และให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 กรณีพบผู้กลับจากต่างประเทศและต้องดำเนินการ LQ+HQตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล 2020-05-14
44ทีมบุคลากรและเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในสังกัดอำเภอตระการพืชผลลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำกรณีพบผู้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด อำเภอตระการพืชผล 2020-05-02
45ท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดและไข่ไก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2020-05-12
46นางวัชราภรณ์ พิมพกรรณ์ ผอ.รพ.สต.ห้วยฝ้ายและนายนาวิน ลาวชัย ผอ.รพ.สต.โคกน้อย ได้ออกประชาคมเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ศาลาวัดอโศการามหมู่ที่ 12020-04-21
47นางศิวาภรณ์ เงินราง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงเยี่ยมพื้นที่รพ.สต.ห้วยฝ้าย มอบนโยบายการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา2020-05-15
48นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระการพร้อมทั้งทีมผู้นำชุมชนและรพ.สต.ตระการ ลงเยี่ยมพื้นที่หมู่ 2 บ้านเอ็นอ้าตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล 2020-04-11
49นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะลงพื้นที่ออกเยี่ยมเพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางที่อยู่ในระหว่างกักตัวเฝ้าระวังโรค COVID-19อำเภอตระการพืชผล 2020-04-14
50นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย แก่ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย ตำบลตระการ ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล 2019-09-15
51นายณรงค์ แผลงศร มอบหมายให้ นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC) Covid-19ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2020-04-23
52นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562 ตามโครงการครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตำบลกระเดียน , ตำบลกุศกร2020-04-28
53นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล ได้ออกมาเยี่ยมเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่จุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ที่จุดตรวจแยกนาไฮจุดตรวจแยกนาไฮ ตระการพืชผล-กุดข้าวปุ้น2020-04-29
54นายอำเภอชวนสร้างสุขภาพ กิจกรรมอุ่นไอรัก ครั้งที่ 1 ลานหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล2018-11-26
55นายอำเภอตระการพืชผลพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลและคณะ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยม มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวที่เดินทางมากจากกรุงเทพมหานครและอยู่ในกลุ่มผู้เปราะบาง เขตตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผลตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล 2020-04-16
56นายอำเภอตระการพืชผลร่วมกับฝ่ายปกครองและทีมสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลประชุมวางแผนศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) ห้องประชุมอำเภอตระการพืชผล 2019-09-04
57นายอำเภอตระการพืชผลร่วมกับสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทานตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล 2019-09-14
58นายอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเขตพื้นที่ต.คอนสายตำบลคอนสาย2020-04-16
59นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและคณะลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ประสบเหตุอุทกภัย รพ.สต.ท่าบ่อแบง2019-09-22
60นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและคณะลงพื้นที่ออกเยี่ยมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จปฐ.ปี62 อำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล 2020-05-02