กิจกรรม

แสดง 61 ถึง 80 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
61พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 73 ปี 53 พรรษา พระครูเกษมธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญ รองเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผลวัดเกษมสำราญ อำเภอตระการพืชผล 2019-01-11
62พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลตระการพืชผลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 4 เทศบาลตำบลตระการพืชผล2019-01-10
63การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านคำสมิง หมู่ที่ 11 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผลโรงเรียนบ้านคำสมิง หมู่ที่ 11 ตำบลเกษม 2019-01-03
64ย้อนรอยตำนานนกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมาวัดเกษมสำราญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี2019-02-08
65นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและคณะลงพื้นที่อำเภอตระการพืชผล ตรวจเยี่ยมผู้ประสบเหตุอุทกภัย ปี 2562 รพ.สต.เซเป็ด 2019-09-04
66นายอำเภอตระการพืชผลร่วมกับฝ่ายปกครองและทีมสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลประชุมวางแผนศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) ห้องประชุมอำเภอตระการพืชผล 2019-09-04
67สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลและคณะเดินทางไปมอบเวชภัณฑ์ยาและอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล 2019-09-04
68ร้านราชาการเกษตรบริจาคข้าวกล่องช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอตระการพืชผลร้านราชาการเกษตร อำเภอตระการพืชผล 2019-09-04
69ฺBig Cleaning Day กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบ่อแบง รพ.สต.ท่าบ่อแบง2019-09-09
70ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-09
71ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 8 กันยายน 2562 บ้านผักกะย่า ต. ตระการ อ.ตระการพืชผล2019-09-08
72ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-10
73ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-11
74ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-12
75ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 13 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-13
76พิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน​แก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยอำเภอตระการพืชผล​ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล​2019-09-13
77การจัดอบรมโครงการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดในชุมชน​ รพ.สต.กระเดียน 2019-09-13
78การจัดอบรมโครงการ​ การป้องกันอุบัติเหตุในครัวเรือนห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า​ อ.ตระการพืชผล 2019-09-12
79ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยผอ.รพ.สต.โพนเมืองและจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บ้านม่วงตอย บ้านผักกะย่า ตำบลตระการ ตำบลตระการ2019-09-14
80นายอำเภอตระการพืชผลร่วมกับสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทานตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล 2019-09-14