กิจกรรม

แสดง 61 ถึง 80 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
61นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและคณะลงพื้นที่อำเภอตระการพืชผล ตรวจเยี่ยมผู้ประสบเหตุอุทกภัย ปี 2562 รพ.สต.เซเป็ด 2019-09-04
62นำเสนอผลงานวิชาการระดับจังหวัดประจำปี 2561 สนง สสจ อุบลราชธานี2018-06-27
63นำเสนอผลงานวิชาการเวทีชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561รร สุนีย์แกรนด์ อุบล2018-06-22
64บริษัท เอี่ยมอุบล จำกัด บริจาคแอลกอฮอล์ 75% ให้กับรพ.สต.ในอำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล 2020-04-10
65บริษัทศิริโกมลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.สต.กุดยาลวน ใช้ในงานเฝ้าระวังโควิด 19 รพ.สต.กุดยาลวน 2020-04-24
66ประกวดการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ระดับโซน)ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี2018-09-05
67ประกวดการดำเนินงานโรงเรียนสุขบัญญัติ ปี 2561ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี2018-07-10
68ประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2561ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี2018-07-09
69ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี2018-07-03
70ประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ภายใต้แนวคิด “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี2018-07-18
71ประชุมหารือแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19  กรณีมีผู้ป่วยเข้ามาในพื้นที่ ในวันที่ 10  มิถุนายน 2564ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล2021-06-10
72ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และ “ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2563”ห้องประชุมอุดมสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล2019-11-26
73ประชุมเตรียมงานย้อนรอยนกหัสดีลิงค์เมืองเกษมสีมาณ วัดเกษมสีมา ตำบลเกษม2019-01-23
74ประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มัธยมระดับกลาง ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 ประจำปีการศึกษา2561โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 2018-08-09
75ปลัดอำเภอพร้อมด้วยส่วนราชการตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผลร่วมพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทานตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล 2019-09-17
76ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยผอ.รพ.สต.โพนเมืองและจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บ้านม่วงตอย บ้านผักกะย่า ตำบลตระการ ตำบลตระการ2019-09-14
77ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโรค COVID-19 (ผลัดกลางคืน) ณ ป้อมตรวจแยกนาไฮ-กุดข้าวปุ้น อำเภอตระการพืชผล ทางแยกนาไฮ-กุดข้าวปุ้น2020-04-14
78ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ณ ป้อมตรวจแยกนาไฮ-กุดข้าวปุ้น อำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล 2020-04-04
79ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุศกรและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ตกเกณฑ์จปฐ.62 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล 2020-04-23
80ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านโนนกระโจม ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล มอบ PPE ให้กับรพ.ตระการพืชผลและรพ.สต.กุศกร ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล 2020-05-02