กิจกรรม

แสดง 81 ถึง 100 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
81ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 14 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-14
82นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย แก่ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย ตำบลตระการ ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล 2019-09-15
83ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 15 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-15
84กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล บ้านเอ็นอ้า ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล 2019-09-21
85กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ ฟื้นฟู และพัฒนาสาธารณประโยชน์สิ่งแวดล้อมทำความสะอาดหลังเหตุอุทกภัย ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล 2019-09-20
86สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอตระการพืชผลรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล2019-09-19
87ชมรมกู้ชีพอำเภอกันทรลักษ์ร่วมกับงานห้องฉุกเฉินรพ.กันทรลักษ์ลงพื้นที่บ้านท่าบ่อแบงบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอตระการพืชผล บ้านท่าบ่อแบง อำเภอตระการพืชผล 2019-09-18
88รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีรับมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิ Miracle of Lifeอำเภอตระการพืชผล 2019-09-17
89ปลัดอำเภอพร้อมด้วยส่วนราชการตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผลร่วมพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทานตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล 2019-09-17
90นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและคณะลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ประสบเหตุอุทกภัย รพ.สต.ท่าบ่อแบง2019-09-22
91โครงการยุวชนต้นกล้าพัฒนาห้วยฝ้าย "สุภาพบุรุษห้วยฝ้ายFC" ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนารพ.สต.ห้วยฝ้าย 2019-09-22
92พิธีรับมอบใบประกาศรพ.สต.ติดดาวประจำปี 2562 จากนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 2019-09-25
93ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และ “ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2563”ห้องประชุมอุดมสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล2019-11-26
94งานออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ โรงเรียนบ้านกาจับ หมู่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล งานออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ โรงเรียนบ้านกาจับ หมู่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผลโรงเรียนบ้านกาจับ หมู่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล2020-01-03
95พิธีทำบุญตักบาตรและทำพิธีบวงสรวงพระอมรดลใจ ประจำปี2562สวนสาธารณหนองขุหลุ อำเภอตระการพืชผล2020-01-06
96อำเภอตระการพืชผลจัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จุดตรวจสี่แยกบ้านนาไฮ-กุดข้าวปุ้น  อำเภอตระการพืชผล2020-03-27
97โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในอำเภอตระการพืชผล จัดให้มีจุดคัดกรองและบริการในรพ.สต.เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 อำเภอตระการพืชผล 2020-03-27
98มาตรการของพื้นที่ในการดูแลชุมชนกรณีมีการจัดงานฌาปนกิจศพช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 อำเภอตระการพืชผลอำเภอตระการพืชผล 2020-04-03
99การออกเยี่ยมให้กำลังใจและให้สุขศึกษากรณีผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและต้อง Home Quarantine อำเภอตระการพืชผลอำเภอตระการพืชผล 2020-04-04
100องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่รพ.สต.ถ้ำแข้ ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล2020-04-03