กิจกรรม

แสดง 81 ถึง 100 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
81พ.อ.เฉลิม สำเภานนท์ พร้อมด้วยร.อ.หญิง พรนิภา สำเภานนท์มอบ Mask ให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คอนสายและอสม.ตำบลคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล 2020-05-05
82พชอ.ตระการพืชผล จัดกิจกรรม “ประกาศเจตนารมณ์ ตำบลเกษม ตำบลต้นแบบการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก “วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อ ตระการพืชผล 2018-04-25
83พิธีทำบุญตักบาตรและทำพิธีบวงสรวงพระอมรดลใจ ประจำปี2562สวนสาธารณหนองขุหลุ อำเภอตระการพืชผล2020-01-06
84พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 73 ปี 53 พรรษา พระครูเกษมธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญ รองเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผลวัดเกษมสำราญ อำเภอตระการพืชผล 2019-01-11
85พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลตระการพืชผลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 4 เทศบาลตำบลตระการพืชผล2019-01-10
86พิธีมอบใบประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร โรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ตำบลบ้านแดงตำบลบ้านแดง2018-02-13
87พิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน​แก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยอำเภอตระการพืชผล​ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล​2019-09-13
88พิธีรับมอบใบประกาศรพ.สต.ติดดาวประจำปี 2562 จากนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 2019-09-25
89พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2561หอประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล2017-09-28
90พิธีวางศิลาฤกษ์ อริยธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิบ้านดอนกลาง ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี2018-07-15
91พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผลณ วัดอันตรมัคคาราม ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล2018-07-10
92ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-10
93ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-11
94ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-12
95ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 13 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-13
96ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 14 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-14
97ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 15 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-15
98ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 8 กันยายน 2562 บ้านผักกะย่า ต. ตระการ อ.ตระการพืชผล2019-09-08
99ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-09
100มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับรพ.สต.กุง ตำบลคำเจริญ 2020-04-17