กิจกรรม

แสดง 101 ถึง 120 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
101ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ณ ป้อมตรวจแยกนาไฮ-กุดข้าวปุ้น อำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล 2020-04-04
102วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลสนับสนุน face shield ให้กับรพ.สต. อำเภอตระการพืชผล 2020-04-08
103สโมสรโรตารี่อุบล บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล สนับสนุนในสถานการณ์โควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล 2020-04-10
104คุณไชยันต์ กวีนัทธยานนท์ และสมาชิกกลุ่มตระการ 2000 บริจาคแอลกอฮอล์ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล 2020-03-27
105บริษัท เอี่ยมอุบล จำกัด บริจาคแอลกอฮอล์ 75% ให้กับรพ.สต.ในอำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล 2020-04-10
106สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตอำเภอตระการพืชผล สนับสนุนแอลกอฮอล์ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล 2020-04-11
107นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระการพร้อมทั้งทีมผู้นำชุมชนและรพ.สต.ตระการ ลงเยี่ยมพื้นที่หมู่ 2 บ้านเอ็นอ้าตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล 2020-04-11
108ชมรมผู้สูงอายุร่วมกับกองทุน LTC ตำบลกระเดียน ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตรับผิดชอบ ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล2020-04-10
109องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียนสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับรพ.สต.เวียง ใช้ในงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 รพ.สต.เวียง2020-04-13
110นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะลงพื้นที่ออกเยี่ยมเพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางที่อยู่ในระหว่างกักตัวเฝ้าระวังโรค COVID-19อำเภอตระการพืชผล 2020-04-14
111ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโรค COVID-19 (ผลัดกลางคืน) ณ ป้อมตรวจแยกนาไฮ-กุดข้าวปุ้น อำเภอตระการพืชผล ทางแยกนาไฮ-กุดข้าวปุ้น2020-04-14
112มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับรพ.สต.กุง ตำบลคำเจริญ 2020-04-17
113องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดได้มอบ เครื่อง Thermoscan ให้กับรพ.สต.และหมู่บ้านในเขตตำบลเซเป็ด ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล 2020-04-17
114นายอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเขตพื้นที่ต.คอนสายตำบลคอนสาย2020-04-16
115เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมทีมอสม.อำเภอตระการพืชผลลงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบเพื่อส่งมอบยาเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วย อำเภอตระการพืชผล 2020-04-17
116นายอำเภอตระการพืชผลพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลและคณะ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยม มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวที่เดินทางมากจากกรุงเทพมหานครและอยู่ในกลุ่มผู้เปราะบาง เขตตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผลตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล 2020-04-16
117มูลนิธิก้าวคนละก้าว มอบเวชภัณฑ์และPPEเพื่อใช้ในงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ตำบลนาสะไม อำภอตระการพืชผล 2020-04-20
118โรงงานน้ำดื่มน้ำเเข็งลานทอง อำเภอตระการพืชผล บริจาคน้ำดื่มให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล 2020-04-20
119ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุศกรและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ตกเกณฑ์จปฐ.62 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล 2020-04-23
120สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่อสม.ที่ประสบเหตุวาตภัย ตำบลเป้า ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล 2020-04-23