กิจกรรม

แสดง 101 ถึง 120 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
101มาตรการของพื้นที่ในการดูแลชุมชนกรณีมีการจัดงานฌาปนกิจศพช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 อำเภอตระการพืชผลอำเภอตระการพืชผล 2020-04-03
102มูลนิธิก้าวคนละก้าว มอบเวชภัณฑ์และPPEเพื่อใช้ในงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ตำบลนาสะไม อำภอตระการพืชผล 2020-04-20
103ย้อนรอยตำนานนกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมาวัดเกษมสำราญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี2019-02-08
104รพ.สต.กุดยาลวนและอบต.กุดยาลวนลงพื้นที่กำกับดูแลการเปิดตลาดนัดชุมชนตำบลกุดยาลวนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ตำบลกุดยาลวน 2020-05-06
105รพ.สต.คำแคนน้อย ประชุมเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงรพ.สต.คำแคนน้อย2018-08-03
106รพ.สต.ตระการพร้อมด้วยผู้นำชุมชนออกพื้นที่รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านเอ็นอ้า หมู่ที่ 2 ตำบลตระการตำบลตระการ2020-05-07
107รพ.สต.บ้านแดง นำโดย นางจิราพัชร มั่นวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านแดง จนท.รพ.สต ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมกับทีม CDCU ตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรม Big​ cleaning​ Day​รพ.สต.บ้านแดง2020-04-24
108รพ.สต.เป้า และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อสม.ม.6 บ้านนางิ้ว ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย พร้อมหมอกครัว ทั่วทั้งหมู่บ้านตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล2020-04-29
109รพ.สต.โพนเมือง จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 รพ.สต.โพนเมือง2018-08-03
110รพ.สต.โพนเมือง ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้านตำบลโพนเมือง2020-04-24
111รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีรับมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิ Miracle of Lifeอำเภอตระการพืชผล 2019-09-17
112ร่วมกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  “มีแล้วแบ่งปัน”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคไปเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือ ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนบ้านทม ตำบลบ้านแดง2021-06-03
113ร้านราชาการเกษตรบริจาคข้าวกล่องช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอตระการพืชผลร้านราชาการเกษตร อำเภอตระการพืชผล 2019-09-04
114ลงพื้นที่วัดอุณหภูมิให้เด็กนักเรียนตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 /ไข้เลือดออก ได้สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ดตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล2021-06-01
115ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกาจับ  ออกประเมินมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ตามแบบประเมิน Thai Stop COVID plus 44 ข้อ  พร้อมทั้งบูรณาการงานป้องกันโรคไข้เลือดออก สุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายด้วย ค่า CI=0ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล2021-06-14
116วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แพทย์จากโรงพยาบาลตระการพืชผลและเจ้าหน้าที่รพ สตเซเป็ดนาเดื่อได้ให้บริการคลินิกNCD โดยจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรพ.สต.เซเป็ด นาเดื่อ2020-05-12
117วันที่ 21 พ.ค.2563 หลังจากได้รับรายงาน เจ้าหน้าที่และ อสม.ได้ลงสอบสวนโรค พบว่า ผู้ป่วยทำงานเป็นลูกจ้างที่ร้านเจโซน ข้างร้าน จ.เจริญเซ็นเตอร์ เดินทางไปทำงาน 08.00 น และกลับเวลา 16.00-17.00 ของทุกวัน ซึ่งก่อนที่ผู้ป่วยจะป่วย หลานเจ้าของร้าน จ.เจริญเซ็นเตอร์ตำบลกุศกร2020-05-21
118วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดำเนินงานเรื่องโครงการ"รักเหนือรัก”ในระดับศีล 5 ป้องกันโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกุง2020-05-28
119วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รพ.สต.ใหม่เจริญ นำโดยนางวิไล อ่อนตาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่เจริญ ลงพื้นที่ในการเฝ้าระวังป้องกันโรค COVID-19 ตามมาตรการ(งานศพ) ในพื้นที่บ้านคำปลักแฮด ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผลบ้านคำปลักแฮด ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล 2020-05-21
120วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล2020-08-21