กิจกรรม

แสดง 121 ถึง 140 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
121บริษัทศิริโกมลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.สต.กุดยาลวน ใช้ในงานเฝ้าระวังโควิด 19 รพ.สต.กุดยาลวน 2020-04-24
122โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในอำเภอตระการพืชผลจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อำเภอตระการพืชผล 2020-04-24
123ขอขอบคุณ ท่านรัฐกิตต์ ผาลีพัฒน์ สส.อุบลราชธานี เขต5 ที่มาให้กำลังใจและมอบแอลกอฮอล์ล้างมือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2020-04-28
124รพ.สต.เป้า และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อสม.ม.6 บ้านนางิ้ว ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย พร้อมหมอกครัว ทั่วทั้งหมู่บ้านตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล2020-04-29
125นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล ได้ออกมาเยี่ยมเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่จุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ที่จุดตรวจแยกนาไฮจุดตรวจแยกนาไฮ ตระการพืชผล-กุดข้าวปุ้น2020-04-29
126นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562 ตามโครงการครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตำบลกระเดียน , ตำบลกุศกร2020-04-28
127ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านโนนกระโจม ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล มอบ PPE ให้กับรพ.ตระการพืชผลและรพ.สต.กุศกร ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล 2020-05-02
128นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและคณะลงพื้นที่ออกเยี่ยมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จปฐ.ปี62 อำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล 2020-05-02
129ทีมบุคลากรและเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในสังกัดอำเภอตระการพืชผลลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำกรณีพบผู้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด อำเภอตระการพืชผล 2020-05-02
130จุดคัดกรองโรค COVID 19 สถานที่แยกนาไฮ - กุดข้าวปุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2563แยกนาไฮ - กุดข้าวปุ้น 2020-04-23
131นางวัชราภรณ์ พิมพกรรณ์ ผอ.รพ.สต.ห้วยฝ้ายและนายนาวิน ลาวชัย ผอ.รพ.สต.โคกน้อย ได้ออกประชาคมเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ศาลาวัดอโศการามหมู่ที่ 12020-04-21
132รพ.สต.กุดยาลวนและอบต.กุดยาลวนลงพื้นที่กำกับดูแลการเปิดตลาดนัดชุมชนตำบลกุดยาลวนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ตำบลกุดยาลวน 2020-05-06
133รพ.สต.ตระการพร้อมด้วยผู้นำชุมชนออกพื้นที่รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านเอ็นอ้า หมู่ที่ 2 ตำบลตระการตำบลตระการ2020-05-07
134พ.อ.เฉลิม สำเภานนท์ พร้อมด้วยร.อ.หญิง พรนิภา สำเภานนท์มอบ Mask ให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คอนสายและอสม.ตำบลคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล 2020-05-05
135นายณรงค์ แผลงศร มอบหมายให้ นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC) Covid-19ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2020-04-23
136 วันที่​ 23 เมษายน 2563 จุดคัดกรองโรค COVID 19 สถานที่แยกนาไฮ - กุดข้าวปุ้นแยกนาไฮ - กุดข้าวปุ้น 2020-04-23
137รพ.สต.บ้านแดง นำโดย นางจิราพัชร มั่นวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านแดง จนท.รพ.สต ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมกับทีม CDCU ตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรม Big​ cleaning​ Day​รพ.สต.บ้านแดง2020-04-24
138รพ.สต.โพนเมือง ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้านตำบลโพนเมือง2020-04-24
139เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตระการพืชผลร่วมกับเทศบาลตำบลตระการพืชผลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอยขายอาหารในตลาดสดเทศบาล 1 อำเภอตระการพืชผลตลาดสดเทศบาล 1 อำเภอตระการพืชผล 2020-05-08
140ท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดและไข่ไก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2020-05-12