กิจกรรม

แสดง 121 ถึง 140 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
121นายณรงค์ แผลงศร มอบหมายให้ นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC) Covid-19ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2020-04-23
122นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย แก่ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย ตำบลตระการ ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล 2019-09-15
123นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะลงพื้นที่ออกเยี่ยมเพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางที่อยู่ในระหว่างกักตัวเฝ้าระวังโรค COVID-19อำเภอตระการพืชผล 2020-04-14
124นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระการพร้อมทั้งทีมผู้นำชุมชนและรพ.สต.ตระการ ลงเยี่ยมพื้นที่หมู่ 2 บ้านเอ็นอ้าตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล 2020-04-11
125นางศิวาภรณ์ เงินราง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงเยี่ยมพื้นที่รพ.สต.ห้วยฝ้าย มอบนโยบายการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา2020-05-15
126นางวัชราภรณ์ พิมพกรรณ์ ผอ.รพ.สต.ห้วยฝ้ายและนายนาวิน ลาวชัย ผอ.รพ.สต.โคกน้อย ได้ออกประชาคมเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ศาลาวัดอโศการามหมู่ที่ 12020-04-21
127ท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดและไข่ไก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2020-05-12
128ทีมบุคลากรและเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในสังกัดอำเภอตระการพืชผลลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำกรณีพบผู้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด อำเภอตระการพืชผล 2020-05-02
129ทีม MCATT เครือข่ายสุขภาพจิตโรงพยาบาลตระการพืชผลร่วมกับรพ.สต.สะพือได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ สอบสวน และให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 กรณีพบผู้กลับจากต่างประเทศและต้องดำเนินการ LQ+HQตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล 2020-05-14
130ติดตามการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเกษม ม.1,8,9 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี บ้านเกษม ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี2018-09-06
131ติดตามการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกระเดียน ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผลบ้านกระเดียน ม.1 ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล2018-09-06
132ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรังและการป้องกันการเกิดโรครพ.สต.เซเป็ด2018-10-04
133ชมรมรักษ์สุขภาพตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรมออกกำลังกายต่อเนื่องในชุมชนรพ.สต.บ้านแดง2018-10-03
134ชมรมผู้สูงอายุร่วมกับกองทุน LTC ตำบลกระเดียน ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตรับผิดชอบ ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล2020-04-10
135ชมรมกู้ชีพอำเภอกันทรลักษ์ร่วมกับงานห้องฉุกเฉินรพ.กันทรลักษ์ลงพื้นที่บ้านท่าบ่อแบงบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอตระการพืชผล บ้านท่าบ่อแบง อำเภอตระการพืชผล 2019-09-18
136จุดคัดกรองโรค COVID 19 สถานที่แยกนาไฮ - กุดข้าวปุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2563แยกนาไฮ - กุดข้าวปุ้น 2020-04-23
137จัดกิจกรรม “ หมอชวนปั่น ปันบุญ ” อ.ตระการพืชผล2018-02-16
138งานออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ โรงเรียนบ้านกาจับ หมู่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล งานออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ โรงเรียนบ้านกาจับ หมู่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผลโรงเรียนบ้านกาจับ หมู่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล2020-01-03
139งานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ภายใต้แนวคิด “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 แห่งการพัฒนา"และงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี2018-07-19
140คุณไชยันต์ กวีนัทธยานนท์ และสมาชิกกลุ่มตระการ 2000 บริจาคแอลกอฮอล์ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล 2020-03-27