กิจกรรม

แสดง 121 ถึง 140 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
121วันที่ 8 ธันวาคม 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและตัวชี้วัด และพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (MOU)ประจำปี2564ห้องประชุมอุดมสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล2021-01-08
122วันที่ ​22 ​ธันวาคม​ 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง ได้ลงพื้นที่ลงสอบสวนโรคและแนะนำทำการกักตัวที่บ้านอำเภอตระการพืชผล2020-12-22
123วันที่​ 21​ พ.ค.​2563​ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำมาตรการ​ Social​ Distancing​ แก่ธนาคารในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล​ แนะนำมาตรการคัดกรองผู้มารับบริการ​ จัดจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ​ แนะนำประชาชนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย​1.ธกส.สาขาตระการพืชผล 2.ธกส.สาขาคำเจริญ 3.ธนาคารกรุงไทย 4.ธนาคารออมสิน2020-05-21
124วันอสมแห่งชาติประจำปี2561เกาะกลางหนองขุหลุ2018-03-20
125วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลสนับสนุน face shield ให้กับรพ.สต. อำเภอตระการพืชผล 2020-04-08
126สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล 2018-05-12
127สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตอำเภอตระการพืชผล สนับสนุนแอลกอฮอล์ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล 2020-04-11
128สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอตระการพืชผลรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล2019-09-19
129สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่อสม.ที่ประสบเหตุวาตภัย ตำบลเป้า ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล 2020-04-23
130สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลและคณะเดินทางไปมอบเวชภัณฑ์ยาและอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล 2019-09-04
131สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ร่วมออกกำลังกาย (kick off) เพื่อชีวิตที่ดี ชีวีสดใสสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2018-10-17
132สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลร่วมกับฝ่ายปกครองและเทศบาลลงพื้นที่ในการเฝ้าระวังป้องกันโรค COVID-19 ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 (ร้านอาหาร แผงลอย และตลาด) ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล 2020-05-13
133สโมสรโรตารี่อุบล บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล สนับสนุนในสถานการณ์โควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล 2020-04-10
134องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียนสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับรพ.สต.เวียง ใช้ในงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 รพ.สต.เวียง2020-04-13
135องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่รพ.สต.ถ้ำแข้ ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล2020-04-03
136องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดได้มอบ เครื่อง Thermoscan ให้กับรพ.สต.และหมู่บ้านในเขตตำบลเซเป็ด ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล 2020-04-17
137อบรมการคัดกรองภาวะหกล้ม ภาวะข้อเข่าเสื่อมและภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุอำเภอตระการพืชผลห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล2018-07-18
138อบรมฟื้นฟูความรู้ทักษะผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผลห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล2018-07-13
139อำเภอตระการพืชผลจัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จุดตรวจสี่แยกบ้านนาไฮ-กุดข้าวปุ้น  อำเภอตระการพืชผล2020-03-27
140ิจิตอาสาและ อสม. ช่วยกันทำความสะอาด รพ.สต.รพ.สต.ตากแดด2018-09-28