กิจกรรม

แสดง 121 ถึง 140 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
121โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการด้าน IQ EQห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล2018-03-15
122อบรมฟื้นฟูความรู้ทักษะผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผลห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล2018-07-13
123อบรมการคัดกรองภาวะหกล้ม ภาวะข้อเข่าเสื่อมและภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุอำเภอตระการพืชผลห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล2018-07-18
124โครงการขับเคลื่อนธรรมมาภิบาลในหน่วยงานด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี2561ห้องประชุมสสอ.ตระการพืชผล2018-03-29
125โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 รอบ 6 เดือนหลังห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2018-04-05
126การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ ในวันที่ 11 มิถุนายน​ 2564ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2021-06-11
127การจัดอบรมโครงการ​ การป้องกันอุบัติเหตุในครัวเรือนห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า​ อ.ตระการพืชผล 2019-09-12
128นายอำเภอตระการพืชผลร่วมกับฝ่ายปกครองและทีมสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลประชุมวางแผนศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) ห้องประชุมอำเภอตระการพืชผล 2019-09-04
129ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และ “ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2563”ห้องประชุมอุดมสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล2019-11-26
130วันที่ 8 ธันวาคม 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและตัวชี้วัด และพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (MOU)ประจำปี2564ห้องประชุมอุดมสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล2021-01-08
131ีพิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขามเปี้ย ปีงบประมาณ 2561ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเปี้ย2019-01-24
132จัดกิจกรรม “ หมอชวนปั่น ปันบุญ ” อ.ตระการพืชผล2018-02-16
133สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลและคณะเดินทางไปมอบเวชภัณฑ์ยาและอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล 2019-09-04
134ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-09
135ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-10
136ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-11
137ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-12
138ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 13 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-13
139ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 14 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-14
140ภารกิจศูนย์ EOC อำเภอตระการพืชผล ประจำวันที่ 15 กันยายน 2562 อำเภอตระการพืชผล 2019-09-15