กิจกรรม

แสดง 121 ถึง 140 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
121สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่อสม.ที่ประสบเหตุวาตภัย ตำบลเป้า ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล 2020-04-23
122จุดคัดกรองโรค COVID 19 สถานที่แยกนาไฮ - กุดข้าวปุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2563แยกนาไฮ - กุดข้าวปุ้น 2020-04-23
123นายณรงค์ แผลงศร มอบหมายให้ นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC) Covid-19ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2020-04-23
124 วันที่​ 23 เมษายน 2563 จุดคัดกรองโรค COVID 19 สถานที่แยกนาไฮ - กุดข้าวปุ้นแยกนาไฮ - กุดข้าวปุ้น 2020-04-23
125บริษัทศิริโกมลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.สต.กุดยาลวน ใช้ในงานเฝ้าระวังโควิด 19 รพ.สต.กุดยาลวน 2020-04-24
126โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในอำเภอตระการพืชผลจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อำเภอตระการพืชผล 2020-04-24
127รพ.สต.บ้านแดง นำโดย นางจิราพัชร มั่นวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านแดง จนท.รพ.สต ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมกับทีม CDCU ตำบลบ้านแดง จัดกิจกรรม Big​ cleaning​ Day​รพ.สต.บ้านแดง2020-04-24
128รพ.สต.โพนเมือง ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้านตำบลโพนเมือง2020-04-24
12924เมษายน 2563 นางบานเย็น จันทร์ชนะ ผอ.รพ.สต.เซเป็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน​ และอสม.จัดกิจกรรม Big​ cleaning​ Day​ ​ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพร้อมแจกทรายอะเบทตำบลเซเป็ด2020-04-24
13024 กันยายน​ 2563 เวลา 09:00-12.00 น. ​รพ.สต.เวียง ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้านรพ.สต.เวียง2020-04-24
13124 เมษายน 2563 เวลา 09.30น. รพ.สต.คำแคนน้อย นำโดย นายสุวิทย์  ทองจำรัส ผอ.รพ.สต.คำแคนน้อย จนท.รพ.สต ผู้นำชุมชน  อสม. ร่วมกับทีม CDCU รพ.สต.คำแคนน้อย จัดกิจกรรม Big cleaning Dayในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้านรพ.สต.คำแคนน้อย2020-04-24
13224 เมษายน 2563 รพ.สต.กุง ได้รับมอบวัสดุทางการแพทย์ จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคCOVID-19รพ.สต.กุง2020-04-24
13324 เมษายน 2563 เวลา 10.00น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.นาสะไม ได้ออกตรวจสอบเหตุรำคาญ ณ โรงงานผลิตและจำหน่วยวัสดุอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซี (ทำมือ)โรงงานผลิตและจำหน่วยวัสดุอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซี (ทำมือ)2020-04-24
13424 เมษายน 2563 เวลา 10.00น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.นาสะไม ได้ออกตรวจสอบเหตุรำคาญ ณ โรงงานผลิตและจำหน่วยวัสดุอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซี (ทำมือ) (ภาพเพิ่มเติม)โรงงานผลิตและจำหน่วยวัสดุอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซี (ทำมือ)2020-04-24
13524 เมษายน 2563 เวลา 09.30น.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกุงได้รับการสนับสนุน การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุงเพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนกุงรพ.สต.โนนกุง2020-04-24
13624 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. รพ.สต.กุดยาลวน นำโดย นางหนูเล็ก ลาวชัย ผอ.รพ.สต.กุดยาลวน จนท.รพ.สต, ผู้นำชุมชน  อสม. ร่วมจัดกิจกรรม Big​ cleaning​ Dayตำบลกุดยาลวน2020-04-24
13724 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. รพ.สต.กุดยาลวน นำโดย นางหนูเล็ก ลาวชัย ผอ.รพ.สต.กุดยาลวน จนท.รพ.สต, ผู้นำชุมชน  อสม. ร่วมจัดกิจกรรม Big​ cleaning​ Dayตำบลกุดยาลวน2020-04-24
138ขอขอบคุณ ท่านรัฐกิตต์ ผาลีพัฒน์ สส.อุบลราชธานี เขต5 ที่มาให้กำลังใจและมอบแอลกอฮอล์ล้างมือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2020-04-28
139นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562 ตามโครงการครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตำบลกระเดียน , ตำบลกุศกร2020-04-28
140รพ.สต.เป้า และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อสม.ม.6 บ้านนางิ้ว ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย พร้อมหมอกครัว ทั่วทั้งหมู่บ้านตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล2020-04-29