กิจกรรม

แสดง 141 ถึง 160 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
141วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แพทย์จากโรงพยาบาลตระการพืชผลและเจ้าหน้าที่รพ สตเซเป็ดนาเดื่อได้ให้บริการคลินิกNCD โดยจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรพ.สต.เซเป็ด นาเดื่อ2020-05-12
142 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นำโดยท่านนายอำเภอตระการพืชผล ผอ.รพ.สต.เกษมและผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรในตำบลเกษมร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสวนสาธารณบ้านเกษม2020-05-12
14324เมษายน 2563 นางบานเย็น จันทร์ชนะ ผอ.รพ.สต.เซเป็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน​ และอสม.จัดกิจกรรม Big​ cleaning​ Day​ ​ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพร้อมแจกทรายอะเบทตำบลเซเป็ด2020-04-24
14424 กันยายน​ 2563 เวลา 09:00-12.00 น. ​รพ.สต.เวียง ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้านรพ.สต.เวียง2020-04-24
14512 พฤษภาคม 2563 รพ.สต.เวียง ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเวียง ผู้นำชุมชน อสม.จิตอาสา หมู่  บ้านเวียง ตำบลกระเดียน  ลงพื้นที่รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกรพ.สต.เวียง2020-05-12
14624 เมษายน 2563 เวลา 09.30น. รพ.สต.คำแคนน้อย นำโดย นายสุวิทย์  ทองจำรัส ผอ.รพ.สต.คำแคนน้อย จนท.รพ.สต ผู้นำชุมชน  อสม. ร่วมกับทีม CDCU รพ.สต.คำแคนน้อย จัดกิจกรรม Big cleaning Dayในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้านรพ.สต.คำแคนน้อย2020-04-24
14724 เมษายน 2563 รพ.สต.กุง ได้รับมอบวัสดุทางการแพทย์ จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคCOVID-19รพ.สต.กุง2020-04-24
14824 เมษายน 2563 เวลา 10.00น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.นาสะไม ได้ออกตรวจสอบเหตุรำคาญ ณ โรงงานผลิตและจำหน่วยวัสดุอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซี (ทำมือ)โรงงานผลิตและจำหน่วยวัสดุอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซี (ทำมือ)2020-04-24
14924 เมษายน 2563 เวลา 10.00น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.นาสะไม ได้ออกตรวจสอบเหตุรำคาญ ณ โรงงานผลิตและจำหน่วยวัสดุอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซี (ทำมือ) (ภาพเพิ่มเติม)โรงงานผลิตและจำหน่วยวัสดุอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซี (ทำมือ)2020-04-24
150นางศิวาภรณ์ เงินราง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงเยี่ยมพื้นที่รพ.สต.ห้วยฝ้าย มอบนโยบายการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา2020-05-15
151สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลร่วมกับฝ่ายปกครองและเทศบาลลงพื้นที่ในการเฝ้าระวังป้องกันโรค COVID-19 ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 (ร้านอาหาร แผงลอย และตลาด) ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล 2020-05-13
152ทีม MCATT เครือข่ายสุขภาพจิตโรงพยาบาลตระการพืชผลร่วมกับรพ.สต.สะพือได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ สอบสวน และให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 กรณีพบผู้กลับจากต่างประเทศและต้องดำเนินการ LQ+HQตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล 2020-05-14
15324 เมษายน 2563 เวลา 09.30น.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกุงได้รับการสนับสนุน การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุงเพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนกุงรพ.สต.โนนกุง2020-04-24
154วันที่​ 21​ พ.ค.​2563​ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำมาตรการ​ Social​ Distancing​ แก่ธนาคารในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล​ แนะนำมาตรการคัดกรองผู้มารับบริการ​ จัดจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ​ แนะนำประชาชนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย​1.ธกส.สาขาตระการพืชผล 2.ธกส.สาขาคำเจริญ 3.ธนาคารกรุงไทย 4.ธนาคารออมสิน2020-05-21
155วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รพ.สต.ใหม่เจริญ นำโดยนางวิไล อ่อนตาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่เจริญ ลงพื้นที่ในการเฝ้าระวังป้องกันโรค COVID-19 ตามมาตรการ(งานศพ) ในพื้นที่บ้านคำปลักแฮด ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผลบ้านคำปลักแฮด ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล 2020-05-21
156วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดำเนินงานเรื่องโครงการ"รักเหนือรัก”ในระดับศีล 5 ป้องกันโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกุง2020-05-28
157วันที่ 21 พ.ค.2563 หลังจากได้รับรายงาน เจ้าหน้าที่และ อสม.ได้ลงสอบสวนโรค พบว่า ผู้ป่วยทำงานเป็นลูกจ้างที่ร้านเจโซน ข้างร้าน จ.เจริญเซ็นเตอร์ เดินทางไปทำงาน 08.00 น และกลับเวลา 16.00-17.00 ของทุกวัน ซึ่งก่อนที่ผู้ป่วยจะป่วย หลานเจ้าของร้าน จ.เจริญเซ็นเตอร์ตำบลกุศกร2020-05-21
15824 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. รพ.สต.กุดยาลวน นำโดย นางหนูเล็ก ลาวชัย ผอ.รพ.สต.กุดยาลวน จนท.รพ.สต, ผู้นำชุมชน  อสม. ร่วมจัดกิจกรรม Big​ cleaning​ Dayตำบลกุดยาลวน2020-04-24
15924 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. รพ.สต.กุดยาลวน นำโดย นางหนูเล็ก ลาวชัย ผอ.รพ.สต.กุดยาลวน จนท.รพ.สต, ผู้นำชุมชน  อสม. ร่วมจัดกิจกรรม Big​ cleaning​ Dayตำบลกุดยาลวน2020-04-24
160๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงหอประชุมที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล2020-08-12