กิจกรรม

แสดง 141 ถึง 160 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
141ีพิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขามเปี้ย ปีงบประมาณ 2561ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเปี้ย2019-01-24
142ฺBig Cleaning Day กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบ่อแบง รพ.สต.ท่าบ่อแบง2019-09-09
143เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตระการพืชผลร่วมกับเทศบาลตำบลตระการพืชผลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอยขายอาหารในตลาดสดเทศบาล 1 อำเภอตระการพืชผลตลาดสดเทศบาล 1 อำเภอตระการพืชผล 2020-05-08
144เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมทีมอสม.อำเภอตระการพืชผลลงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบเพื่อส่งมอบยาเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วย อำเภอตระการพืชผล 2020-04-17
145โครงการsmart อสม 4.0หอประชุมอำเภอตระการพืชผล2018-03-28
146โครงการขับเคลื่อนธรรมมาภิบาลในหน่วยงานด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี2561ห้องประชุมสสอ.ตระการพืชผล2018-03-29
147โครงการบริจาคโลหิต 63 พรรษา ร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หอประชุมอำเภอตระการพืชผล2018-03-29
148โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านแอมเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกจาน 2019-01-17
149โครงการประชุมวิชาการประจำเดือน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2018-08-03
150โครงการประชุมวิชาการประจำเดือนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2018-10-11
151โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้บุคลากรสาธารณสุข (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561ห้องประชุม นิพนธ์รีสอร์ท อำเภอชะอำ2018-04-21
152โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 รอบ 6 เดือนหลังห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2018-04-05
153โครงการพัฒนาศักยภาพ ยุวอสม. ในโรงเรียนเครือข่ายตำบลกระเดียน รร.บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)2018-09-07
154โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็นนักบริบาลชุมชน ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผลรพ.สต.ใหม่เจริญ2018-09-06
155โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2018-01-29
156โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (To be number one) ในสถานศึกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลหอประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล2018-09-05
157โครงการยุวชนต้นกล้าพัฒนาห้วยฝ้าย "สุภาพบุรุษห้วยฝ้ายFC" ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนารพ.สต.ห้วยฝ้าย 2019-09-22
158โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงานเชิงรุกรพ.สต.ถ้ำแข้2018-09-28
159โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีศาลากลางบ้านแดงและบ้านทม ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี2018-09-10
160โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2561 ศาลากลางบ้านเอ็นอ้า ม.2 ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี2018-09-10