กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 20 จาก 171 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
1รพ.สต.โพนเมือง จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 รพ.สต.โพนเมือง2018-08-03
2นางวัชราภรณ์ พิมพกรรณ์ ผอ.รพ.สต.ห้วยฝ้ายและนายนาวิน ลาวชัย ผอ.รพ.สต.โคกน้อย ได้ออกประชาคมเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ศาลาวัดอโศการามหมู่ที่ 12020-04-21
3นำเสนอผลงานวิชาการระดับจังหวัดประจำปี 2561 สนง สสจ อุบลราชธานี2018-06-27
4พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลตระการพืชผลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 4 เทศบาลตำบลตระการพืชผล2019-01-10
5วันที่​ 21​ พ.ค.​2563​ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำมาตรการ​ Social​ Distancing​ แก่ธนาคารในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล​ แนะนำมาตรการคัดกรองผู้มารับบริการ​ จัดจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ​ แนะนำประชาชนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย​1.ธกส.สาขาตระการพืชผล 2.ธกส.สาขาคำเจริญ 3.ธนาคารกรุงไทย 4.ธนาคารออมสิน2020-05-21
6อำเภอตระการพืชผลจัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จุดตรวจสี่แยกบ้านนาไฮ-กุดข้าวปุ้น  อำเภอตระการพืชผล2020-03-27
7นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล ได้ออกมาเยี่ยมเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่จุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ที่จุดตรวจแยกนาไฮจุดตรวจแยกนาไฮ ตระการพืชผล-กุดข้าวปุ้น2020-04-29
8พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผลณ วัดอันตรมัคคาราม ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล2018-07-10
9ประชุมเตรียมงานย้อนรอยนกหัสดีลิงค์เมืองเกษมสีมาณ วัดเกษมสีมา ตำบลเกษม2019-01-23
10ประกวดการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ระดับโซน)ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี2018-09-05
11โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล2018-01-29
12ประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ภายใต้แนวคิด “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี2018-07-18
13งานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ภายใต้แนวคิด “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 แห่งการพัฒนา"และงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี2018-07-19
14กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ณ โรงเรียนบ้านแหลไหล่ หมู่ 6 ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี2018-01-25
15ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี2018-07-03
16เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตระการพืชผลร่วมกับเทศบาลตำบลตระการพืชผลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอยขายอาหารในตลาดสดเทศบาล 1 อำเภอตระการพืชผลตลาดสดเทศบาล 1 อำเภอตระการพืชผล 2020-05-08
17นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562 ตามโครงการครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตำบลกระเดียน , ตำบลกุศกร2020-04-28
18ชมรมผู้สูงอายุร่วมกับกองทุน LTC ตำบลกระเดียน ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตรับผิดชอบ ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล2020-04-10
19รพ.สต.กุดยาลวนและอบต.กุดยาลวนลงพื้นที่กำกับดูแลการเปิดตลาดนัดชุมชนตำบลกุดยาลวนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ตำบลกุดยาลวน 2020-05-06
2024 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. รพ.สต.กุดยาลวน นำโดย นางหนูเล็ก ลาวชัย ผอ.รพ.สต.กุดยาลวน จนท.รพ.สต, ผู้นำชุมชน  อสม. ร่วมจัดกิจกรรม Big​ cleaning​ Dayตำบลกุดยาลวน2020-04-24