สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอตระการพืชผลรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

เรียน ผู้บังคับบัญชา

วันที่ 19 กันยายน 2562

นางศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอำเภอ

ร่วมรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากนั้นเดินทางไปเยี่ยม พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 2 ครอบครัว ณ บ้านขามเปี้ย ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันที่โพสต์ : 2019-09-19 สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล