นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและคณะลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ประสบเหตุอุทกภัย

อ.ตระการพืชผล​ จ.อุบลราชธานี

เรียน​ ผู้บังคับบัญชา

วันที่​ 22 กันยายน​ 2562​

น.พ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้แวะเยี่ยมให้กำลังใจและสำรวจความเสียหายภายในตัวอาคารของรพ.สต.ท่าบ่อแบง

พร้อมทั้งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสำหรับพื้นผิว จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันที่โพสต์ : 2019-09-22 สถานที่ : รพ.สต.ท่าบ่อแบง