โครงการยุวชนต้นกล้าพัฒนาห้วยฝ้าย "สุภาพบุรุษห้วยฝ้ายFC" ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา

ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล

เรียนผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าฝ่าย

เครือข่ายสุขภาพอำเภอตระการพืชผล ...วันที่ 22 กันยายน 2562 ชมรม อสม.ตำบลห้วยฝ้าย ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยฝ้าย และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา ได้จัดโครงการยุวชนต้นกล้าพัฒนาห้วยฝ้าย "สุภาพบุรุษห้วยฝ้ายFC" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักเละเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ได้ออกกำลังกาย  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ไม่ติดเกมมือถือ  สามัคคีกัน  และห่างไกลยาเสพติด ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนายธีรยุทธ พสุนนท์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเวียง "ไร่ฟ้าใสอะคาเดมี่" เครือข่ายสุขภาพสุภาพบุรุษFC. มีนักเรียนทั้งชายและหญิงเข้าร่วมจำนวน 70 คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันที่โพสต์ : 2019-09-22 สถานที่ : รพ.สต.ห้วยฝ้าย