พิธีรับมอบใบประกาศรพ.สต.ติดดาวประจำปี 2562 จากนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

เรียน​ ผู้บังคับบัญชา

วันที่​ 25 กันยายน​ 2562 เวลา 09:00 น.

นางศิวาภรณ์ เงินราง​ สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.ติดดาว ประจำปี 2562 ทั้ง 10 แห่ง เข้าร่วมประชุม

"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมสุนีย์ฯ

ในการนี้ ได้ร่วมพิธีรับมอบใบประกาศ รพ.สต.ติดดาวจากนายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 10 แก่ผอ.รพ.สต.ที่ผ่านการประเมิน ประจำปี 2562

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

วันที่โพสต์ : 2019-09-25 สถานที่ : โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์