กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่โพสต์ : 2018-01-25 สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านแหลไหล่ หมู่ 6 ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี