องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่รพ.สต.ถ้ำแข้

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. รพ.สต.ถ้ำแข้ ได้รับการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 จากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ ดังนี้
1.เจลแอลกอฮอล์ ครอบครัวละ 1 ขวด 
2.หน้ากาก face shield สำหรับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ถ้ำแข้ และเจ้าหน้าที่กู้ชีพและ,อสม.80 คน
3.เครื่องวัดอุณหภูมิ หมู่ละ 1 เครื่อง 
4.มีรถประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคโควิด19 ในพื้นที่ตำบลถ้ำแข้ 

โดยนางสาวนิตยา หลุ่มภู ผอ.รพ.สต.ถ้ำแข้ เป็นผู้รับมอบ และนำไปจัดสรรในการดำเนินงานป้องกันโรคฯ ในชุมชนต่อไป 

วันที่โพสต์ : 2020-04-03 สถานที่ : ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล