วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลสนับสนุน face shield ให้กับรพ.สต.

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ได้สนับสนุน face shield จำนวน 40ชิ้น และแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 40 แผ่น ให้กับรพ.สต.ในพื้นที่ ได้แก่

- รพ.สต.เซเป็ด

- รพ.สต.นาเดื่อ

- รพ.สต.นาพิน

- รพ.สต.ท่าบ่อแบง 

โดยมีผอ.รพ.สต.และทีมบุคลากร เป็นผู้รับมอบดังกล่าว และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

วันที่โพสต์ : 2020-04-08 สถานที่ : อำเภอตระการพืชผล