สโมสรโรตารี่อุบล บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล สนับสนุนในสถานการณ์โควิด 19

วันที่ 10 เมษายน 2563 

คณะจากสโมสรโรตารี่อุบล ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล สนับสนุนในสถานการณ์โควิด 19  ได้แก่

-กล่องอะคริลิก จำนวน 2 ใบ
-เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 24 ขวด
-ถุงมือยาง จำนวน 10 กล่อง
-แว่นป้องกัน จำนวน 5 ชิ้น
-แอลกอฮอล์ ขนาด 200 ลิตร

โดยนายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลและบุคลากรในสำนักงาน เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณสโมสรโรตารี่อุบล เป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ 

วันที่โพสต์ : 2020-04-10 สถานที่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล