สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตอำเภอตระการพืชผล สนับสนุนแอลกอฮอล์ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล

วันที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตอำเภอตระการพืชผล นำโดย นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ และนายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ 

ได้สนับสนุนแอลกอฮอล์ จำนวน 840 ขวด ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล นำไปมอบให้แก่รพ.สต.เพื่อใช้ในงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ต่อไป 

โดยมีนายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลเป็นผู้รับมอบ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ขอขอบพระคุณท่านทั้ง 2 มา ณ โอกาสนี้ 

วันที่โพสต์ : 2020-04-11 สถานที่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล