องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียนสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับรพ.สต.เวียง ใช้ในงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019

วันที่ 13 เมษายน 2563  นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน และคณะเจ้าหน้าที่ ได้มอบ Thermoscan ใช้วัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองผู้ป่วย จำนวน 6 เครื่อง ดังนี้

 รพ.สต.เวียง จำนวน 2 เครื่อง และหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบโซนเวียง 4  หมู่บ้านหมู่บ้านละ 1 เครื่อง

พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 1,500 ชิ้น  

โดยมีนางสาวนิ่มละมัย หนูก่ำ ผอ.รพ.สต.เวียง และผู้นำในชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบ

ขอขอบคุณอบต.กระเดียน มา ณ โอกาสนี้ 

วันที่โพสต์ : 2020-04-13 สถานที่ : รพ.สต.เวียง