องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดได้มอบ เครื่อง Thermoscan ให้กับรพ.สต.และหมู่บ้านในเขตตำบลเซเป็ด

17 เมย 63
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดได้มอบ เครื่องthermoscan จำนวน 12 เครื่อง ให้กับ หมู่บ้าน รพ.สต. โรงเรียน และวัด แห่งละ 1 เครื่อง

เจลล้างมือแอลกอฮฮล์ จำนวน  2,000 ขวด  

น้ำยาฆ่าเชื้อ 200 ขวดๆละ750  ml.

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในเขตตำบลเซเป็ดและอสม.นำไปปฏิบัติงานและใช้ป้องโรคโควิด 19

โดยมีนางบานเย็น  จันทร์ชนะ ผอ.รพ.สต.เซเป็ด และผู้นำชุมชนร่วมรับมอบอุปกรณ์

ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

วันที่โพสต์ : 2020-04-17 สถานที่ : ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล