พิธีมอบใบประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร โรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ตำบลบ้านแดง

นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) พร้อมด้วยนางศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล เลขาพชอ.และคณะกรรมการ พชอ. ร่วมพิธีมอบใบประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร โรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ตำบลบ้านแดง ตามยุทธศาตร์การขับเคลื่อน พชอ. คนตระการไม่ทอดทิ้งกัน ยุทธศาสตร์ที่3 “สังคมอุดมสุข “สุขภาวะดี ทั้งกายใจ ผู้สูงวัยได้รับการดูแล โดยผู้สูงอายุจำนวน 71 คน ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น นันทนาการ เรียนรู้อาชีพ การดูแลสุขภาพ การเยี่ยมยามผู้สูงอายุด้วยกัน การเรียนรู้การทำดอกไม้จันทร์ ฯลฯ
ณ.ศาลาอิสานเขียว ม.1บ้านแดง ต.บ้านแดง

วันที่โพสต์ : 2018-02-13 สถานที่ : ตำบลบ้านแดง