มูลนิธิก้าวคนละก้าว มอบเวชภัณฑ์และPPEเพื่อใช้ในงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

วันที่ 20 เมษายน 2563 

นางวิไล อ่อนตาม ผอ.รพ.สต.ใหม่เจริญ และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบเวชภัณฑ์และPPEเพื่อใช้ในงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) 

จากมูลนิธิก้าวคนละก้าว 

ขอขอบพระคุณผู้บริจาค มา ณ โอกาสนี้ 

วันที่โพสต์ : 2020-04-20 สถานที่ : ตำบลนาสะไม อำภอตระการพืชผล