สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่อสม.ที่ประสบเหตุวาตภัย ตำบลเป้า

วันที่ 23 เมษายน 2563 
เวลา 11:00 น. 
ภายใต้การอำนวยการของนายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลพร้อมด้วยนายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลและหัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐานฯ ประธานอสม.อำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่ตำบลเป้า เพื่อมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่อสม.ผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อเย็นวันที่ 22 เม.ย.63 ได้แก่ 
นางหนูนา ปัสสาจันทร์

ที่อยู่ 
97 ม.9 ต.เป้า 
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2020-04-23 สถานที่ : ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล