บริษัทศิริโกมลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.สต.กุดยาลวน ใช้ในงานเฝ้าระวังโควิด 19

 วันที่ 24 เมษายน 2563

นางหนูเล็ก ลาวชัย ผอ.รพ.สต.กุดยาลวนและคณะเจ้าหน้าที่
ได้รับมอบวัสดุทางการแพทย์ จาก บริษัท ศิริ โกมล
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ
โรคCOVID-19  

ขอขอบพระคุณผู้บริจาค มา ณ โอกาสนี้ 

วันที่โพสต์ : 2020-04-24 สถานที่ : รพ.สต.กุดยาลวน