การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอ คปสอ.ตระการพืชผล รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่โพสต์ : 2018-02-16 สถานที่ : ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล