ขอขอบคุณ ท่านรัฐกิตต์ ผาลีพัฒน์ สส.อุบลราชธานี เขต5 ที่มาให้กำลังใจและมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ

ขอขอบคุณ ท่านรัฐกิตต์ ผาลีพัฒน์ สส.อุบลราชธานี เขต5 ได้มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ 75% จำนวน 11 แกลลอน และ แอลกอฮอล์ล้างมือขวดสเปย์ จำนวน 53 ขวด ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

วันที่โพสต์ : 2020-04-28 สถานที่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล