รพ.สต.เป้า และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อสม.ม.6 บ้านนางิ้ว ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย พร้อมหมอกครัว ทั่วทั้งหมู่บ้าน

วันที่ 29เมษายน  2563 เวลา 09.00น. ภายใต้การอำนวยการของนายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ได้มอบหมายให้ นางกัลยา ไชยสัตย์ ผอ.รพ.สต.เป้า และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อสม.ม.6 บ้านนางิ้วซึ่งได้รับรายงานคนไข้ 4 ราย คนไข้ Admit 2 ราย รพ.ตระการพืชผลและลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย พร้อมหมอกครัว ทั่วทั้งหมู่บ้าน จำนวน 170 หลังคาเรือน พ่น วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ รร.บ้านนางิ้ว ค่า Hi = 1.17% CI = 0.78 CI วัด = 0% Ci รร= 6.6 %ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมพบผู้ป่วยสงสัย 3 ราย เดินทางไปตรวจที่ รพ.ตระการแล้วรอผลเลือดค่ะ

วันที่โพสต์ : 2020-04-29 สถานที่ : ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล