นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล ได้ออกมาเยี่ยมเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่จุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ที่จุดตรวจแยกนาไฮ

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล ได้ออกมาเยี่ยมเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่จุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ที่จุดตรวจแยกนาไฮตระการพืชผล-กุดข้าวปุ้น โดยมอบเครื่องดื่มแก่ผู้ปฎิบัติงานพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการดำเนินงานการคัดกรอง,เฝ้าระวังการแพร่เชื้อCOVID-19 ของอำเภอตระการพืชผล

วันที่โพสต์ : 2020-04-29 สถานที่ : จุดตรวจแยกนาไฮ ตระการพืชผล-กุดข้าวปุ้น