นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562 ตามโครงการครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 วันที่ 28 เมษายน  2563 เวลา 10.30 น. นำโดย นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล 
นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล   
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.กุศกร รพ.สต.กระเดียน ผู้นำชุมชน และ อสม. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562 ตามโครงการครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตำบลกระเดียน จำนวน 2 ครัวเรือน และตำบลกุศกร จำนวน 3 ครัวเรือน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหาร น้ำดื่ม ให้กับครัวเรือนผู้ยากไร้

วันที่โพสต์ : 2020-04-28 สถานที่ : ตำบลกระเดียน , ตำบลกุศกร