ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านโนนกระโจม ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล มอบ PPE ให้กับรพ.ตระการพืชผลและรพ.สต.กุศกร

วันที่ 2 พ.ค.63 นายแพทย์อุดม โบจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล เป็นตัวแทนรับมอบ PPE จากนายสุริยา จันทะกล ลูกชายผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านโนนกระโจม ตำบลกุศกร

ได้แก่ หน้ากากผ้า จำนวน 396 อัน 

ชุด PPE จำนวน 60 ชุด ให้กับรพ.ตระการพืชผล 50 ชุด และ รพ.สต.กุศกร 10 ชุด 

ขอขอบคุณผู้บริจาค มา ณ โอกาสนี้ 

วันที่โพสต์ : 2020-05-02 สถานที่ : ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล