นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและคณะลงพื้นที่ออกเยี่ยมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จปฐ.ปี62 อำเภอตระการพืชผล

 วันที่ 2 พ.ค.2563 เวลา 09:00 น. 
นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลและคณะ ร่วมต้อนรับ
ลงพื้นที่ออกเยี่ยมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562 ตามโครงการครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตำบลกระเดียน จำนวน 2 ครัวเรือน และตำบลกุศกร จำนวน 3 ครัวเรือน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหาร น้ำดื่ม เยี่ยมเสริมพลังและให้กำลังใจครัวเรือนผู้ยากไร้

วันที่โพสต์ : 2020-05-02 สถานที่ : อำเภอตระการพืชผล