ทีมบุคลากรและเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในสังกัดอำเภอตระการพืชผลลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำกรณีพบผู้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด

วันที่  2 พฤษภาคม 2563 

ภายใต้การอำนวยการของนายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ พร้อมอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอตระการพืชผล ปฏิบัติ  ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.  เคาะประตูบ้านค้นหาผู้ที่เดินทางมาจาก กทม.ปริมณฑล และต่างจังหวัด ลงพื้นที่สอบสวนให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 โดยล่าสุด คือ จังหวัดภูเก็ต 

พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ มาตรการ Social Distancing ในชุมชน เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้สังเกตอาการที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน โดยการสังเกตตัวเองและวัดไข้ทุกวัน และติดตั้ง App.AOT แนะนำการกินร้อน ช้อนตัวเอง ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย ออกกำลังกาย เว้นระยะห่างจากคนในครอบครัว อย่างน้อย 2 เมตร แยกอาหาร/สิ่งของเครื่องใช้ แยกห้องนอน ห้องน้ำ หากมีไข้หรืออาการผิดปกติให้แจ้ง อสม.และเจ้าหน้าสาธารณสุข ทางไลน์และโทรศัพท์ทันที 

วันที่โพสต์ : 2020-05-02 สถานที่ : อำเภอตระการพืชผล