จัดกิจกรรม “ หมอชวนปั่น ปันบุญ ”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม “ หมอชวนปั่น ปันบุญ ”   ในระหว่างวันที่ 15 – 17  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหางบประมาณช่วยเหลือโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ยังขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ อาคารชำรุด ทรุดโทรม และมีกำหนดการผ่านเส้นทางอำเภอตระการพืชผล ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วันที่โพสต์ : 2018-02-16 สถานที่ : อ.ตระการพืชผล