รพ.สต.กุดยาลวนและอบต.กุดยาลวนลงพื้นที่กำกับดูแลการเปิดตลาดนัดชุมชนตำบลกุดยาลวนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด 19

วันที่ 6  พค.63 ตำบลกุดยาลวนได้มีการเปิดตลาดนัดในชุมชนที่ ม.1 บ้านกุดยาลวน  โดยมีมาตรการดังนี้
1.ผู้ขายและผู้ซื้อทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย
2.เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร
3.ทีม อสม.และผู้นำชุมชน ทำการคัดกรองผู้มาในตลาดทุกคน พร้อมบริการเจลล้างมือ
โดยเปิดให้มีทางเข้า ออกตลาดเพียง 2  ทาง เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลตามมาตรการ 

ทั้งนี้ทีมรพ.สต.และอบต.ได้กำชับผู้ค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 

วันที่โพสต์ : 2020-05-06 สถานที่ : ตำบลกุดยาลวน