รพ.สต.ตระการพร้อมด้วยผู้นำชุมชนออกพื้นที่รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านเอ็นอ้า หมู่ที่ 2 ตำบลตระการ

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตระการ นำโดยนางบุษยรัตน์ อมรสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระการ ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเอ็นอ้า ผู้นำชุมชน อสม.จิตอาสา ม.1 ม.2 และ ม.6 ลงพื้นที่รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านเอ็นอ้า หมู่ที่ 2 ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้
1.อสม.จิตอาสาทุกคนเดินปูพรมสุ่มลูกน้ำแต่ล่ะหลังคาเรือน
2.ใส่ทรายอะเบททุกหลังคาเรือน หลังใดพบลูกน้ำทำลายทันที
3.ทำความสะอาดเก็บถุงพลาสติก แก้วน้ำ ขวดน้ำ ภายในหมู่บ้าน
4.พ่นหมอกควันทุกหลังคาเรือนทั่วทั้งหมู่บ้าน
5.ค้นหาผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง COVID-19

วันที่โพสต์ : 2020-05-07 สถานที่ : ตำบลตระการ