รพ.สต.โพนเมือง ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้าน

วันที่​ 24 กันยายน​ 2563 เวลา 09:00-12.00 น. ​รพ.สต.โพนเมือง ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
1.กิจกรรมเคาะประตูบ้านค้นหากลุ่มเสี่ยง COVID-19 
2.กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณบ้าน วัด โรงเรียน 
3.กิจกรรมใส่ทรายอะเบท บ้าน วัด โรงเรียน
4.สุ่มค่า HI CI ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่โพสต์ : 2020-04-24 สถานที่ : ตำบลโพนเมือง