ท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดและไข่ไก่

ท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด จำนวน 40 โหล และไข่ไก่จำนวน 40 ถาด ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่โพสต์ : 2020-05-12 สถานที่ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล